Bør jeg gjøre alt selv?

Q?

4 Gode grunner til å skifte vinduer!

A.

Folk flest skifter vinduer bare hvis de må, for eksempel hvis glasset er punktert. Er du klar over at det kan være gunstig og skifte ut vinduene av helt andre grunner?

1. Hvordan finner man glassets U-verdi?

Er lightertesten. Hold en lighter inntil glasset. På et tolags isolerglass vil du se fire flammer.Dersom alle flammene er gule har du et isolerglass uten energibelegg og med en U-verdi på 2,8 eller dårligere. Da kan du redusere strømregningen betydelig ved å bytte vinduer. Dersom du ser en blå/lilla flamme, har du en U-verdi på 1,6 eller bedre i glasset. Da bør du også se på de andre punktene for å finne ut om det er ønskelig å bytte vinduer.

2. Verne

Moderne h- glass verner personer og verdier på en helt annen måte enn gamle glass. Du kan få glass som gjør at møbler og inventar ikke falmer, som hindrer personskader, eller blass som vanskeliggjør innbrudd.

3. Øke komforten

Moderne H-glass kan redusere trafikkstøy, ubehagelig solvarme eller varme opp rommet: ja det finnes glass med varme i.

4. Øke husets verdi

Har du tenkt over hvorfor noen hus ser så mye bedre ut enn andre? I veldig mange tilfeller har dette med vinduene å gjøre. Mange vinduer er verken tilbasset husets karakter, eller den tiden bygget er fra.

Valg av vinduer bør du gjøre med omhu. Dette er en investering du skal leve med i mange år . Det er derfor viktig å velge riktig typer som gir deg best økonomi. Det stilles stadig hardere krav fra myndighetene om å velge miljøvennlige produkter. Slik er det også med vinduer

Q?

Bør jeg sparkle hele veggen?

A.

Helsparkling av store veggflater krever en egen teknikk. Det vil nesten helt sikkert lønne seg for deg å jobbe litt ekstra i din vanlige jobb, og få profesjonell hjelp til sparklingen.

Først må du finne ut hvor mye du i praksis tjener på å jobbe en time ekstra. Deretter må du ta hensyn til at du antakelig snekrer tregere enn en proff snekker. Hvor mye tregere varierer selvfølgelig fra person til person, og mellom ulike arbeidsoppgaver.

Sparkling av store veggflater er et eksempel på en arbeidsoppgave som hobbysnekkeren gjør mye langsommere enn håndverkeren. Her er det teknikk som kun proffene har.

Q?

Kan jeg legge membran selv?

A.

Å legge membran på badet selv er ikke uttrykkelig forbudt. Men det er vanskelig, og konsekvensene blir store hvis du gjør feil. Overlat det til et firma.

Våtrom er komplisert. Så lenge hovedregelen er at du skal få det riktig gjort, betyr det egentlig at du skal holde deg unna. Lager du badet selv, kan du heller ikke regne med at forsikringen dekker skader som måtte oppstå. Sjekk med Fagrådet for våtrom for sertifiserte våtromsbedrifter i ditt område.

Veldig mange våtromskader dekkes uansett ikke av forsikring. Det gjelder for eksempel fuktskader som skyldes utette membraner. Hvis du eller noen andre har gjort noe galt her, får du ikke dekket det.

Q?

Kan jeg legge opp rør til oppvaskmaskin selv?

A.

For rørleggerabeid finnes det ingen tilsvarende lov som for elektriske anlegg. Men det meste av rørleggerarbeid er meldepliktig, så dermed må du overlate det til en rørlegger likevel. Våtrom er i det hele tatt klokt å overlate til fagfolk.

Sjekk ut med Fagrådet for våtrom hvilke rørleggere som er sertifisert i ditt område.

Q?

Kan jeg legge opp det elektriske selv?

A.

Det er kun virksomheter som er registrert i DSBs sentrale register over virksomheter som prosjekterer, utfører og vedlikeholder elektriske anlegg, som har lovlig adgang til å utføre og vedlikeholde elektriske anlegg. Registeret er tilgjengelig for alle på www.dsb.no.

Grensen går mellom stikkontakten i veggen og det du plugger inn. Du har ikke lov til å montere lampepunkter og stikkontakter. Men du kan montere en taklampe i lampepunktet, og du kan montere støpsel og ledningsbryter på lampetten - hvis du vet hva du gjør.

Du kan også gjøre noe forberedende elektrikerarbeid, som å legge tomme trekkerør for ledninger i veggen. Avtal dette med elektrikeren på forhånd.

Sjekk nøyaktig hva du kan gjøre hos dsb her.

Q?

Hva har jeg lovt til?

A.

Du har selv ansvaret for at alt arbeid på huset ditt gjøres i henhold til reglene. Søknadspliktige tiltak er det strengeste nivået. Å bygge nytt hus er søknadspliktig. Meldepliktige tiltak har en enklere saksbehandling. Garasjer og små tilbygg kan falle i denne kategorien. På begge disse nivåene er det strenge krav til hvem som kan gjøre jobben.

Tiltak som er unntatt fra byggesaksbehandling er det minst strenge nivået. Her kan du i utgangspunktet gjøre alt selv, så lenge du gjør det forskriftsmessig. Levegger, små støttemurer og uteboder under 15 kvadratmeter er eksempler på tiltak kommunen ikke trenger å vite om. Innendørs kan du rive lettvegger som ikke har bærende eller brannsikrende oppgaver. Alt vedlikehold og oppussing kan du også i utgangspunktet gjøre selv.